TEEAL (The Essential Electronic Agricultural Library) je elektronska baza podataka iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i botanike. Obuhvata 174 časopisa sa kompletnim tekstom od 1993. godine do 2005. godine.

Načini pretraživanja:

Bazu je moguće pretraživati po temi ili ključnim rečima, pri čemu se pretraga termina vrši u naslovu, autorima i sažetku. Ako želite konkretnu pretragu po naslovu, autoru ili sažetku izaberite odgovarajuću stavku iz padajuće liste.

Takođe je omogućeno i napredno pretraživanje – pretraživanje po više različitih kriterijuma istovremeno - po zadatoj temi ili autoru, sa ograničavanjem na pojedinu godinu i/ili na pretraživanje samo u okviru jednog naslova časopisa. Izborom pojedinačnog naslova časopisa dobija se lista svih radova objavljenih od 1993. godine, – izlistanih obrnuto-hronološki – od najnovijih ka starijim godištima, ali se pretraživanje može ograničiti i na samo jednu godinu.

Rezultati pretrage:

Nakon obavljenog pretraživanja ili izbora časopisa rezultati se prikazuju u formi tabele sa sledećim kolonama: - naslov rada - autori – info. Svaki članak sadrži sledeće linkove:
Vrati se na pretragu po ovom časopisu    PREUZMI ČLANAK    DETALJI    ELEČAS

Link Vrati se na pretragu po ovom časopisu omogućava dalje pretraživanje po istom naslovu časopisa. Link DETALJI pruža detaljne podatke o članku: naslov, autore, abstrakt, ključne reči, jezik članka i naziv časopisa u kome je objavljen. Link ELEČAS vodi u EleCas bazu, do stranice sa detaljnim podacima o časopisu u kome je rad objavljen.

Na ekranu se prikazuje po 20 rezultata sa mogućnošću da se njihov broj poveća do maksimalno 100 zapisa po strani.

Preuzimanje članka u punom tekstu:

Link PREUZMI ČLANAK vodi na stranicu na kojoj postoji mogućnost da direktno sa servera preuzmete članak (ukoliko je rad objavljen u 2000 ili 2001 godini), ili da uputite Vaš zahtev putem e-maila. Ukoliko je časopis dostupan preko nekog od servisa pretplaćenih preko KoBSON-a, postoji direktan link, pri čemu se rad može skinuti in extenso (ukoliko ste autorizovani korisnik, odnosno ukoliko pristupate preko Akademske računarske mreže ili preko Proxy servera Narodne biblioteke Srbije.)