Kobson

IP: 3.238.107.166, N/A

Категоризација часописа

Категоризација домаћих часописа

Одлуку о категоризацији часописа који излазе у Србији, доноси министар, на предлог матичних научних одбора у оквиру министарства надлежног за научноистраживачку делатност. За сва питања у вези са бодовањем научних радова обратите се аналитичарима за појединачне научне дисциплине: за основна истраживања и технолошки развој.

Од 2016. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ангажовало је Математички институт САНУ за израду библиометријског извештаја о научним часописима из Републике Србије. Извештај се може погледати на следећој страници (неопходно је приступати са Академске мреже).
Корисници се, за сва питања или недоумице у вези са категоризацијом, могу обратити тиму Математичког института путем е-мејл адресе: bibliometrija-info@mi.sanu.ac.rs.


У циљу побољшања квалитета домаћег научног периодичног издаваштва Министарство је донело Акт о уређивању научних часописа.

Категоризација часописа (преузета са веб странице Министарства)

научна област 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Реферисани у Web of Science         lista lista        lista lista lista
Физика   lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista
Хемија   lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista
Математика и механика   lista lista lista                
Математика, рачунарске науке и механика         lista lista lista  lista  lista  lista lista lista
Медицина   lista lista lista lista lista lista  lista lista  lista  lista lista
Биологија   lista lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista
Геонаука и астрономија   lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista
Електроника и телекомуникације   lista lista lista                
Електроника, телекомуникације и информационе технологије         lista lista lista  lista  lista  lista lista lista
Индустријски софтвер и информатика   lista lista lista                
Машинство   lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista lista lista
Саобрaћај, урбанизам и грађевинарство   lista lista lista lista lista lista  lista  lista  lista  lista lista
Енергетске технологије и рударство   lista lista                  
Енергетска ефикасност   lista lista                  
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност       lista lista lista lista lista lista  lista lista lista
Материјали и хемијске технологије   lista lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista
Биотехнологија и агроиндустрија (пољопривреда)   lista lista lista lista lista lista lista  lista  lista lista lista
Заштита и коришћење вода у Србији   lista lista lista                
Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха         lista lista lista lista  lista  lista lista lista
Друштвенo-хуманистичке науке         lista lista            
Друштвене науке lista lista lista lista     lista  lista  lista  lista lista lista
Историја, археологија, етнологија и историја уметности lista lista lista lista     lista  lista  lista  lista lista lista
Књижевност и језик lista lista lista lista     lista   lista  lista  lista lista lista
Српски језик и књижевност (инострани издавачи)             lista lista lista  lista lista lista